ÕPPEMAKSU TASUMISE JUHEND 2022-2023 HOOAJAL.

Spordikooli õppeaasta 2022/2023- 01.september 2022 – 30.juuni 2023.

Õppemaks

Treeningtasu korvpallis on Tallinna linna elanikele kelle eest klubi saab linnalt sporditegevuse toetust jagatud vanuseti:

U20 ja U18  55 EUR/kuus.

U16 vanusele 50 EUR/kuus.

U14 vanusele 45 EURi/kuus.

U13/11 ja  U10 ja nooremale vanusele 40 EURi/kuus.

VHK/Prantsuse Lütseumi  gruppidel on treeningtasu  30-40 EUR-i/kuus. Ilma linna kinnituseta on tasu 45-65 EUR-i/kuus.

Uutele tulijatele septembri kuu tasuta. Mitte Tallinna elanikel ja neil kelle linnapoolne toetus läheb mõnele teisele spordiklubile või kelle eest klubi ei saa mõnel muul põhjusel linnalt toetust on tasud järgmised:

 U20,U18,U16, U14 vanusele 70 EUR/kuus.  

U13/11  ja  U10 ja nooremale vanusele 65 EUR/kuus.

Tasumine toimub esitatava arve alusel.

Alates 2012 on Spordiklubi RIM Spordikooli korvpalli õppekava registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHISes), mistõttu treeningmaksudelt tagastatakse tulumaks vastavalt Tulumaksusedusele § 26 .Maksuamet lisas Spordiklubi RIM  tulumaksutagastus õigusega koolide nimekirja 2013. 1.jaanuarist.

Seadusest tulenevalt saavad lapsevanemad "Füüsiliste isikute poolt tasutud koolituskulude deklaratsioon" raames maksutagastust laekunud summadelt järgneval aastal.

PANGA REKVISIIDID:
MTÜ Spordiklubi Rim
a/a SEB Pank EE571010220027068015

LIIKMETAOTLUSE LINK SPORTLYZERIS:
http://app.sportlyzer.com/application/m37hk

MUUD TINGIMUSED

Vähemkindlustatud peredel  on võimalik taotleda osalist või täielikku liikmemaksust 

vabastamist.  Neil kelle perest osaleb meie klubi tegevuses rohkem kui üks laps on samuti võimalik taotleda õppemaksu soodustust.

Spordiklubi Rim juhatus.